Infonet: [video] Người Việt Nam hạnh phúc thứ 5 thế giới

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Infonet: Happy Planet Index, New Economics Foundation, Vtc
Theo xếp hạng của tổ chức New Economics Foundation, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo vtc

Tin tức được tổng hợp từ báo Infonet

Bài viết liên quan: