Hải Quan: Bàn là hơi không dùng điện được hưởng thuế NK 0%

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Hải Quan: Cục Hải Quan Quảng Trị, NK Việt Nam, Tổng Cục Hải Quan
Mặt hàng bàn là hơi không dùng điện dùng để là/ép các sản phẩm dệt may, là loại sử dụng trong công nghiệp, sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp có mã số 8451.30.90 , thuế suất thuế NK 0%.

Bàn là hơi không dùng điện được hưởng thuế NK 0% - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xác định mã số mặt hàng bàn là hơi không dùng điện.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012;

Trên cơ sở công văn của Cục Hải quan Quảng Trị và các tài liệu kèm theo thì mặt hàng là bàn là hơi không dùng điện (all steam iron), hiệu Naomoto HSL-620, dùng để là/ép (ironing/pressing) các sản phẩm dệt may, là loại sử dụng trong công nghiệp, sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp (steam-boiler).

Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 84.51 “Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt”, phân nhóm 8451.30 “- Máy là và là hơi ép (kể cả ép mếch)”, mã số 8451.30.90 “- - Loại khác”, thuế suất thuế NK 0%.

Hải Nam

Tin tức được tổng hợp từ báo Hải Quan

Bài viết liên quan: