Hà Tĩnh: UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm xe 'quá đát' đưa đón học sinh

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Hà Tĩnh: Đăng Kiểm, Phòng Cảnh Sát Giao Thông, Sở Giao Thông Vận Tải
Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có nhiều phương tiện hoạt động đưa, đón học sinh nhưng không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải khách. Đây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây bức xúc, lo lắng cho cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Điển hình nhất là ở Hương Sơn có 16/33 xe đã hết hạn đăng kiểm (một số xe đã hết niên hạn sử dụng) và tất cả các xe không đăng ký kinh doanh vận tải khách theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm xe 'quá đát' đưa đón học sinh - Ảnh 1

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm nói trên, nhằm nâng cao hiệu quả việc vận chuyển đưa đón học sinh bằng ô tô đảm bảo các điều kiện theo quy định, hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông; nâng cao ý thức, tránh nhiệm của các chủ phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Công văn số 2337/UBND-GTi ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh và tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Sở GTVT cần chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện...) theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm, phải khắc phục các vi phạm đáp ứng các yêu cầu về đăng ký phương tiện, đăng kiểm và hợp đồng vận chuyển, đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định mới được hoạt động.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhận sử dụng phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định (tạm giữ phương tiện, tịch thu phương tiện, cấm lưu hành...); đặc biệt các hành vi: Xe hết niên hạn sử dụng, không kiểm định, không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, người điều khiển không có giấy phép theo đúng quy định, chở quá số người theo quy định...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh; phối hợp hội phụ huynh học sinh trong việc quản lỵ, giám sát việc hợp đồng xe vận chuyển đưa đón học sinh phải đảm bảo các điều kiện theo quy định; thường xuyên có sự thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc phát hiện các hành vi vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn, các trường học tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT; chỉ đạo các trường học (hội phụ huynh học sinh) không hợp đồng đưa đón học sinh đối với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng cấp tỉnh trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp vi phạm theo đúng quy định (tạm giữ phương tiện, trịch thu phương tiên, cấm lưu hành....); đặc biệt các hành vi: Xe hết niên hạn sử dụng, không kiểm định, không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, người điều khiển không có giấy phép theo đúng quy định, chở quá số người theo quy định...

Yêu Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các lực lượng chức năng; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xẩy ra tình trạng nêu trên.

H.X

Tin tức được tổng hợp từ báo Hà Tĩnh

Bài viết liên quan: