Báo Xã hội VTV: Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Xã hội VTV: Võ Văn Thưởng, Tuyên Giáo, Trung Ương Đảng, Biểu Dương, Phát Biểu, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Việt Nam, Đoàn Kết, Đài PT-TH Hà Nội, Sáng Tác, Vi Phạm Bản Quyền, Hà Nội, Phản Ánh

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 1

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã đến dự lễ kỷ niệm.

Với tiền thân là trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, từ 123 hội viên ban đầu, đến nay Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có hơn 2.000 hội viên được kết nạp.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đạt được. Hội đã tập hợp được các nghệ sĩ tạo được không khí đoàn kết, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh kết quả đã đạt được, còn nhiều hạn chế, bất cập, không ít tác phẩm thể hiện theo lối mòn, vi phạm bản quyền tác giả; vấn đề xã hội hóa hoạt động mỹ thuật cần phải tiếp tục đánh giá, đúc kết và phát triển phù hợp với tình hình mới.

Đài PT-TH Hà Nội

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo VTV

Bài viết liên quan: