Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội PLO: Năm 2018, Hà Nội sẽ trình đề án chính quyền đô thị

Tìm kiếm bài viết Xã hội PLO: Bộ Chính Trị, Thí Điểm, Khai Mạc, Phát Biểu, Đầu Tư, Hà Nội, Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, Cải Cách Hành Chính, Tổng Vốn Đầu Tư, Hoàng Trung Hải, Thành Ủy Hà Nội, Môi Trường Đầu Tư, HĐND TP Hà Nội, Kế Hoạch Tài Chính, Trọng Phú, Vượt Bậc

Năm 2018, Hà Nội sẽ trình đề án chính quyền đô thị - Ảnh 1

Ông Hải cho hay năm 2018, Hà Nội sẽ lựa chọn chủ đề làm năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đó Hà Nội cần thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, trương đó có việc xây dựng đề án chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Quốc hội vào năm 2018.

Năm 2018, Hà Nội sẽ trình đề án chính quyền đô thị - Ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2017 với chủ đề năm kỷ cương hành chính, sự vào cuộc của các cấp, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp, TP đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu. Trong đó có 6 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,3%, hút hơn 3,4 tỉ USD nước ngoài, tổng vốn đầu tư xã hội trên 308 nghìn tỉ, tăng 11%... ; lĩnh vực văn hóa xã hội, nông thôn mới đều có phát triển vượt bậc; kết quả thực hiện “năm kỷ cương hành chính” có chuyển biến rõ nét...

Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng đề nghị HĐND TP xem xét kỹ lưỡng các cơ chế, chính sách lớn, liên quan trực tiếp tới người dân, đời sống dân sinh như việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn; kế hoạch đầu tư công trung hạn.... Cùng đó là quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung vào 3 khâu đột phá (Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong 2 năm qua, Thành phố chúng ta đã làm tốt việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trên nền kết quả đó, năm 2018, chúng ta cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-5020.

Theo đó, Thành phố phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018”.

TRỌNG PHÚ

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo PLO

Không có nhận xét nào