Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Pháp luật VietnamPlus: Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính

Tìm kiếm bài viết Pháp luật VietnamPlus: Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội, Doãn Tấn, Spa, Thông Tấn Xã Việt Nam, Nguyễn Văn Cảnh

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 2

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 3

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 4

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 5

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 6

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 7

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 8

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà hàng số 5 Phan Kế Bính - Ảnh 9

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin tức Pháp luật được tổng hợp từ báo VietnamPlus

Không có nhận xét nào