Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Đời sống Dân Việt: Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt

Tìm kiếm bài viết Đời sống Dân Việt: Anh, Tranh Thủ

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 1

Chỉ là trùng hợp thôi mà, mấy ông đừng có "đen tối" thế chứ.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 2

Xe nhà anh, anh thích anh mang võng lên ngủ chán lại xuống.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 3

Nhanh tay nào, xe sắp về đến bến rồi đấy.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 4

Phải tranh thủ tận dụng, xe về đến bến là quần áo khô.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 5

Đi xe buýt cho đỡ tốn tiền xăng vậy.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 6

Ô hay, tôi có ghế thì tôi mang lên ngồi thôi.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 7

Anh sẽ lo cho giấc ngủ của em bất cứ ở đâu.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 8

Các cô cậu có dậy để chúng tôi còn đi về không hả?

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 9

Rộng rãi thế này ngủ một giấc xem sao.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 10

Tổ chức đám cưới trên xe buýt cũng thú vị đấy chứ.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 11

Trên xe không có ai nên tranh thủ tập luyện tí.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 12

Trên kia hết chỗ rồi, nằm nhờ đây một lúc thôi.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 13

Anh ta nằm ngủ như đang ở nhà mình vậy.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 14

Ngồi kiểu này mới đỡ say xe đấy chị em ạ.

Giật mình với những bức hình 'khó đỡ' trên xe buýt - Ảnh 15

Xe nhà tôi nên tôi muốn nằm hay ngồi là quyền của tôi.

Chém Gió

Tin tức Đời sống được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào