Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Tài Chính: Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Tài Chính: Đôla Hồng Kông, Hạch Toán, Franc Thụy Sỹ, Kho Bạc Nhà Nước, Đồng Tiền Chung Châu Âu, Thụ Hưởng, Singapore, Thống Nhất, Căn Cứ, Trung Quốc

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017 - Ảnh 1

Tỷ giá hạch toán giữa VND và USD tháng 12 là 1 USD=22.451 VND.

Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ như sau:

1 USD = 22.451 VND

1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 26.618 VND

1GBP (Bảng Anh) = 30.125 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 200 VND

1CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.397 VND

1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.875 VND

1 CHF (Franc Thụy Sỹ) = 22.817 VND

1 SGD (Đô la Singapore) = 16.671 VND.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

PV.

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Tài Chính

Không có nhận xét nào