Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội VTV: Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy ký kết RCEP

Tìm kiếm bài viết Xã hội VTV: Nguyễn Xuân Phúc, New Zealand, Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy ký kết RCEP - Ảnh 1

Hình ảnh tại phiên họp

Tham dự Phiên họp Đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà Lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm đẩy nhanh quá trình đàm phán tiến tới đạt được Hiệp định giữa ASEAN và 6 nước đối tác Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và New Zealand.

Các nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các Bộ trưởng và các nhóm đàm phán đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đàm phán trong năm 2018, với trọng tâm là các lĩnh vực tiếp cận thị trường, quy tắc và hợp tác, tăng cường tham vấn trong nước, đồng thời tìm cách tháo gỡ rào cản về chênh lệch trình độ phát triển, sự khác biệt về quy mô nền kinh tế, mức độ cam kết và thực thi của các nước thành viên.

Trung Kiên (Ban Thời sự)

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo VTV

Không có nhận xét nào