Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội SGGP: Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Tìm kiếm bài viết Xã hội SGGP: Hàm Yên, Xâm Hại, Trần Đại Quang, Lao Động, Bộ Chính Trị, Sát Hại, Chỉ Thị, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Bộ Y Tế, Chấp Hành, Thanh Tra, Bộ Công An, Giám Sát, Chủ Trương, Ngăn Chặn, Giáo Dục, Bảo Đảm, Bảo Vệ

Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em - Ảnh 1

Trước tình hình đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Luật Trẻ em năm 2016; Có các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trong cả nước để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

HÀM YÊN

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo SGGP

Không có nhận xét nào