Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội QĐND: Cân nhắc các giải pháp để bảo đảm lao động nữ không thiệt thòi

Tìm kiếm bài viết Xã hội QĐND: Sửa Đổi, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Ban Hành

Phóng viên (PV): Luật BHXH năm 2014 quy định cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người LĐ từ ngày 1-1-2018 như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Lương Sơn: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56, Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1-1-2018 sẽ bắt đầu thay đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau: LĐ nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018; đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019; đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020; đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021; đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi. Đối với LĐ nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người LĐ gồm cả nam và nữ được cộng 2% (tối đa không quá 75%).

Can nhac cac giai phap de bao dam lao dong nu khong thiet thoi - Anh 1

Ông Phạm Lương Sơn.

Như vậy, để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75% thì LĐ nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018 trở đi phải đủ 30 năm đóng BHXH mới được hưởng tối đa 75% (hiện nay chỉ cần đủ 25 năm). Đối với LĐ nam, nghỉ hưu năm 2018 phải đủ 31 năm đóng BHXH, nghỉ năm 2019 phải đủ 32 năm, nghỉ năm 2020 phải đủ 33 năm, nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ từ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng BHXH mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (hiện nay chỉ cần đủ 30 năm). Việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu đối với LĐ nam có lộ trình trong 5 năm, còn LĐ nữ thì không có lộ trình.

PV: Dư luận xã hội và nhiều LĐ nữ cho rằng, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018 là bất bình đẳng giới, thưa ông?

Ông Phạm Lương Sơn: Quy định cách tính lương hưu đối với LĐ nữ từ ngày 1-1-2018 trở đi không phải là quy định mới. Chúng ta đã áp dụng quy định này từ năm 1995 đến hết năm 2002 theo quy định của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12 ngày 26-1-1995 của Chính phủ. Từ năm 2003, khi Chính phủ sửa đổi Điều lệ BHXH theo Nghị định số 01 ngày 9-1-2003 thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ mới thay đổi theo công thức: 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng 45%; mỗi năm đóng BHXH tiếp theo được tính thêm 3%; tối đa là 75%.

Việc điều chỉnh của Luật BHXH năm 2014 là đưa công thức tính mức lương hưu đối với LĐ nữ quay trở lại trước đây chứ không phải là chính sách mới. Còn đối với LĐ nam, từ năm 1995 đến nay, để đạt được hưởng lương hưu ở mức tối đa 75% đều phải có 30 năm đóng BHXH (từ năm 2003 đến nay, số năm LĐ nam đóng BHXH luôn cao hơn lao động nữ 5 năm).

Quan điểm cho rằng cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi đối với LĐ nữ là bất bình đẳng giới là chưa thấu đáo. Bởi lẽ, khi kết thúc lộ trình thay đổi cách tính lương hưu, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu ở mức tối đa thì số năm đóng BHXH của LĐ nam vẫn luôn cao hơn LĐ nữ là 5 năm. Vấn đề là đối với LĐ nữ thì áp dụng ngay nên tâm lý hụt hẫng, tác động mạnh hơn. Còn việc xử lý sự chênh lệch về cách tính lương hưu giữa LĐ nam và LĐ nữ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật BHXH nên Bộ LĐ-TB&XH sẽ tham mưu cho Chính phủ tính toán, cân nhắc các giải pháp nhằm bảo đảm nguyên tắc: Không để LĐ nữ thiệt thòi; thực hiện có lộ trình; bảo đảm nguyên tắc đóng-hưởng; tạo điều kiện cho quỹ BHXH ổn định, phát triển bền vững và không gây bức xúc trong xã hội.

Can nhac cac giai phap de bao dam lao dong nu khong thiet thoi - Anh 2

Lao động nữ dệt may tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: HẢI ANH.

PV: Dư luận cho rằng, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu theo Khoản 2 Điều 56, Luật BHXH năm 2014 từ ngày 1-1-2018 sẽ khiến hàng triệu LĐ nữ bị giảm lương hưu?

Ông Phạm Lương Sơn: Trước hết phải khẳng định, việc thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018 trở đi không chỉ tác động đến LĐ nữ mà có tác động chung đến tất cả người LĐ. Tuy nhiên, tác động đến LĐ nam là từng bước theo lộ trình, còn với LĐ nữ thì không có lộ trình. Theo dự báo của chúng tôi, năm 2017, cả nước có khoảng 57.500 LĐ nữ nghỉ hưu; năm 2018 sẽ có khoảng 49.700 LĐ nữ nghỉ hưu đúng tuổi 55 (chưa tính số LĐ nghỉ hưu trước tuổi) và cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến khoảng 21.000 LĐ nữ trong số đó. Như vậy, thông tin hàng triệu LĐ nữ bị giảm lương hưu là không đúng.

Để đưa ra được quyết định dừng hay thực hiện theo lộ trình Khoản 2 Điều 56, Luật BHXH, theo quy trình chung, sau khi Chính phủ thống nhất phương án sẽ báo cáo Quốc hội và Quốc hội sẽ quyết định.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

THU HƯƠNG (thực hiện)

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo QĐND

Không có nhận xét nào