Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội Nhân Dân: Tổng thống CH Ba Lan A.Ðu-đa thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Tìm kiếm bài viết Xã hội Nhân Dân: CH Ba Lan A.Ðu, Trần Ðại Quang, Giáo Dục I.Gô, Việt Nam B.Sư, Ðại Học Tổng Hợp Cra-Cốp, CH Ba Lan, Hạ Viện Ba Lan, Ba Lan, Công Lý, Đảm Nhiệm, Tốt Nghiệp, Châu Âu, Hà Nội, Bảo Vệ, Việt Nam

Tổng thống CH Ba Lan A.Ðu-đa thăm cấp nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1

Tổng thống CH Ba Lan A.Ðu-đa sinh ngày 16-5-1972 tại Cra-cốp, Ba Lan. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, Ðại học Tổng hợp Cra-cốp năm 1996. Giai đoạn 1997-2005, ông là giảng viên Khoa Luật, Ðại học Tổng hợp Cra-cốp. Năm 2005, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Ðại học Tổng hợp Cra-cốp. Giai đoạn 2006-2007, ông giữ cương vị Thứ trưởng Tư pháp. Sau đó, ông là Thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Từ năm 2008 đến 2010, ông đảm nhiệm cương vị Phó Quốc vụ khanh Văn phòng Tổng thống. Giai đoạn 2011-2014, ông là Nghị sĩ Hạ viện Ba Lan. Giai đoạn 2013-2014, ông giữ vị trí người phát ngôn của Ðảng Luật pháp và Công lý (PiS). Ông là Nghị sĩ Nghị viện châu Âu năm 2014, 2015. Ngày 24-5-2015, ông trở thành Tổng thống CH Ba Lan.

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo Nhân Dân

Không có nhận xét nào