Header Ads

ad

Báo Xã hội Kiến Thức: Giá điện tăng lên 1.720,65 đồng/kWh từ ngày mai

Tìm kiếm bài viết Xã hội Kiến Thức: Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Bộ Công Thương, Điều Chỉnh, Sản Xuất Kinh Doanh, Kiểm Toán, VAT, Sản Xuất, Tổn Thất, Phân Phối, Thu Hồi, Nguyễn Xuân Phúc, Lê Thịnh, Kìm Hãm, Internet

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý.

Với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), giá điện sẽ tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

Đây là lần tăng giá sau hơn 2 năm kìm hãm của giá điện. Lần tăng giá điện gần nhất là từ tháng 3/2015 với mức tăng thêm 7,5%.

Giá điện tăng lên 1.720,65 đồng/kWh từ ngày mai - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.

Cũng theo Bộ Công thương, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đ/kWh, trong đó: Tổng chi phí khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.270,38 đ/kWh; Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 101,18 đ/kWh; Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 286,99 đ/kWh; Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,74 đ/kWh.

Năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt doanh thu bán điện là 265.510 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đồng một kWh. "Ông lớn" ngành điện báo lãi trên 2.658 tỷ đồng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, nhưng riêng sản xuất kinh doanh điện vẫn lỗ gần 594 tỷ đồng.

Hiện tập đoàn này vẫn còn hơn 9.794 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ lũy kế đến hết năm 2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn và các công ty cổ phần có vốn góp chi phối.

Lê Thịnh

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo Kiến Thức

Không có nhận xét nào