Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Xã hội ANTĐ: Xem trực tiếp Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC

Tìm kiếm bài viết Xã hội ANTĐ: Lễ Đón Chính Thức, APEC, Trần Đại Quang

Xem truc tiep Le don chinh thuc cac nha lanh dao APEC - Anh 1

var videoSrc = ""; var videoAvatar = "/Uploaded/162/2017_11_10/apec-full.jpg"; var widthScreen = $(window).width(); var videoWidth = 660; var videoHeight = 371; if (widthScreen > 768 && widthScreen 0) { var youtubeVideoId = videoSrc.substring(videoSrc.lastIndexOf('/') + 1, videoSrc.indexOf('?')) videoSrc = "http://www.youtube.com/watch?v=" + youtubeVideoId; videoSrc = videoSrc.replace("watch?v=", "v/"); document.getElementById("VideoContent").innerHTML = ''; } else { $('#abd_mv').css({ width: videoWidth, height: videoHeight, background: '#000' }); jwplayer("abd_mv").setup({ events: { onReady: function () { var __rd = Math.floor(Math.random() * 2); if (__rd == 0) { //code của Admicro //++console.log('Loading Admicro Ads ...'); var a = document.createElement("script"); a.type = "text/javascript"; a.async = true; a.src = 'http://ads.hosting.vcmedia.vn/js.ashx'; var c = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.parentNode.insertBefore(a, c); } else { // //++console.log('Loading Other Ads...'); var abd_width_mv = 320; var abd_height_mv = 54; var abd_skiptime_mv = 7; var poster_src_mv = videoAvatar; var video_src_mv = videoSrc; var abd_tag_mv = "http://delivery.m.ambientplatform.vn/247/mxmlvideoad/zid_1404094100/wid_1373009139/type_inline/eff_mv/cb_[timestamp]"; } } }, flashplayer: 'http://static.anninhthudo.vn/webthemes/mediaplayer.swf', height: videoHeight, width: videoWidth, file: videoSrc, image: videoAvatar, plugins: { "ova-jw": { "ads": { "companions": { "regions": [ { "id": "videoads", "width": videoWidth, "height": videoHeight } ] }, "skipAd": { "enabled": "true" }, "schedule": [ { "position": "pre-roll", "tag": ambient_tag } ] }, "debug": { "levels": "fatal, config, vast_template" } } } }); } var $mediaItems = $('audio'); if (!document.createElement('video').canPlayType) { for (var i = 0; i

PV

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo ANTĐ

Không có nhận xét nào