Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thể thao Kiến Thức: [video] Những cú 'nã đại bác' từ xa khiến thủ môn 'bó tay'

Tìm kiếm bài viết Thể thao Kiến Thức: Đức Chính

Video: Những cú "nã đại bác" từ xa khiến thủ môn "bó tay":

Nguồn video: YouTube/WeSpeakFootball.

Đức Chính (theo YouTube)

Tin tức Thể thao được tổng hợp từ báo Kiến Thức

Không có nhận xét nào