Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Đời sống Dân Việt: Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào?

Tìm kiếm bài viết Đời sống Dân Việt: Thất Lạc, Ohio, Phòng Thủ

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 1

Các anh cứ kiểm tra cho thoải mái vào nhé.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 2

Quét luôn cả người cho nhanh đỡ mất công bỏ đồ ra.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 3

Đấy, tôi bỏ hết "hành lí" lên máy quét rồi nha.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 4

Có chuyện quái gì mà ai cũng nhìn chúng ta vậy ông bạn?

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 5

Ô hay, mình còn chưa lên sao họ lại bay rồi nhỉ mấy ông?

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 6

Các bạn trẻ ở nơi công cộng có "ý thức" quá.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 7

Các ông chỉ được cái đầu óc "đen tối" là nhanh thôi.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 8

Gái xinh thế không ai nhìn mà lại đi nhìn mình vậy ta?

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 9

Oh yeah! "Hành lí" đã ra đến nơi rồi.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 10

Ngủ ở nơi công cộng là phải "phòng thủ" đầy đủ thế này.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 11

Bình thường ở nhà ngủ kiểu này quen rồi.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 12

Đi máy bay không bao giờ sợ thất lạc hành lí.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 13

Nhìn là biết không được làm phiền.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 14

Cho dù anh là gì đi nữa cũng nằm lên đây cho tôi kiểm tra.

Nước người ta kiểm tra an ninh sân bay như thế nào? - Ảnh 15

Người đàn ông "cẩn thận" quá mức cần thiết.

Chém Gió

Tin tức Đời sống được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào