Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Đời sống Dân Việt: Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường

Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường - Ảnh 1

Bỗng nhiên lại thành "trò cười" cho người đi đường.

Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường - Ảnh 2

Được một phen "hồn vía lên mây" luôn.

Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường - Ảnh 3

Ối giời, làm chụy mày hết hồn luôn hà.

Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường - Ảnh 4

Ra đường gặp tình huống này đố ai không chạy đấy.

Muốn độn thổ vì trở thành 'trò cười' cho người đi đường - Ảnh 5

Hú hồn, cứ ngỡ là tim rớt ra khỏi lồng ngực luôn đấy.

Chém Gió

Tin tức Đời sống được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào