Header Ads

ad

Báo Nhà đất VietnamNet: TP.HCM lập Hội đồng kỷ luật GĐ đốc Trung tâm chống ngập

Tìm kiếm bài viết Nhà đất VietnamNet: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Nguyễn Ngọc Công, Nguyễn Thành Phong, Lê Thanh Liêm, Vi Phạm, Văn Bình, Giải Thể, CEO

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM đã vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

TP.HCM lập Hội đồng kỷ luật GĐ đốc Trung tâm chống ngập - Ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM

Cụ thể, hội đồng gồm 5 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm chủ tịch.

Hội động kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Công do có hành vi vi phạm nêu trên. Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn Bình

Tin tức Nhà đất được tổng hợp từ báo VietnamNet

Không có nhận xét nào