Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Nhà đất VietnamNet: Đề xuất TP.HCM được quyết thu nhập tăng thêm cho công chức

Tìm kiếm bài viết Nhà đất VietnamNet: Hội Đồng Nhân Dân, Thu Nhập Bình Quân, Kế Hoạch Tài Chính

De xuat TP.HCM duoc quyet thu nhap tang them cho cong chuc - Anh 1

Theo đó, về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là công chức) thuộc TP.HCM quản lý, dự thảo quy định Chủ tịch UBND TP được ủy quyền cho chủ tịch quận, huyện và thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch TP.

Đồng thời, UBND TP quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch quận, huyện được ủy quyền cho Chủ tịch xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền.

Đáng chú ý, trong điều này quy định rõ, HĐND TP.HCM quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho công chức thuộc TP quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách.

Ngoài ra, UBND TP.HCM được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc, để phù hợp với đặc điểm của TP, gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương.

Được hưởng 100% thuế, phí thu tăng thêm

Về quản lý đất đai, dự thảo Nghị quyết quy định HĐND TP quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích trồng lúa theo quy định trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất. Việc này phải thực hiện công khai, xin ý kiến người dân, đối tượng chịu tác động.

Về quản lý đầu tư, dự thảo cũng quy định HĐND quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP.

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, HĐND báo cáo Chính phủ trình UB Thường vụ QH quyết định áp dụng trên địa bàn TP và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất một số cơ chế thí điểm.

Cụ thể là việc thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản; thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành (trừ các chính sách thuế thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu); tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí nằm trong danh mục kèm theo luật Phí và lệ phí.

Số thu tăng thêm từ các khoản thu này TP được hưởng 100% để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách TƯ và ngân sách TP. Đồng thời, TP thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ, việc cho phép TP nghiên cứu thí điểm chính sách thu mới hoặc điều chỉnh các chính sách thu hiện hành sẽ có tác động đến một số DN và người dân. Vì vậy, yêu cầu vẫn phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, lưu thông hàng hóa của thị trường cả nước; tập trung thu đối với hàng hóa, thu nhập phát sinh ở TP.HCM.

Ngoài ra, việc thực hiện Nghị quyết có ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính 5 năm Quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được QH phê chuẩn. Tuy nhiên, về tổng thể các ảnh hưởng này không lớn, cơ bản không làm thay đổi các cân đối lớn về ngân sách nhà nước và nợ công, trước mắt và trong trung hạn.

Việc này cũng không ảnh hưởng đến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ và các địa phương.

Thu Hằng

Tin tức Nhà đất được tổng hợp từ báo VietnamNet

Không có nhận xét nào