Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Zing: Cải cách lương để khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Zing: Cải Cách, Bộ Nội Vụ, Nguyễn Văn Nên

Tiếp tục chương trình khảo sát chính sách tiền lương tại các cơ quan trung ương, chiều 10/11, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã có buổi làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cùng chỉ đạo buổi làm việc.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách tiền lương và ủng hộ cách làm bài bản, có tham vấn các cơ quan.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, chính sách tiền lương hiện còn nhiều bất cập với mức lương thấp, chưa đáp ứng đầy đủ mức sống tối thiểu ở khu vực thành thị, chưa sát với đặc thù nghề nghiệp và tính chất lao động của một số ngành.

Cai cach luong de khuyen khich nguoi lao dong phan dau vi chuc phan - Anh 1

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tin việc cải cách chính sách tiền lương sẽ tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp thời gian tới. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, việc tồn tại quá nhiều phụ cấp, có người hưởng cùng một lúc nhiều loại phụ cấp và phụ cấp chiếm tỷ lệ cao trong lương làm mất đi bản chất của tiền lương. Việc cải cách tiền lương ở một số khu vực phải khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận chứ không phải vì chức vụ. Ngoài ra, cần khuyến khích người lao động đầu tư cho chuyên môn.

Trưởng ban chỉ đạo Vương Đình Huệ cho biết buổi khảo sát có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận tình hình, thực trạng chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng là cơ quan tổng hợp, tham mưu cho Trung ương Đảng về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Phó thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngoài ra lưu ý cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ tính toán thiết kế bảng lương chức vụ trong hệ thống chính trị gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, trong hệ thống các chức danh bầu cử…

Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống phụ cấp gắn với chức vụ và vị trí việc làm, có thể đưa vào cơ cấu tiền lương; khẩn trương đánh giá, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng cùng với tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, việc cải cách chính sách tiền lương sẽ tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp và quốc gia trong thời gian tới.

Hiếu Công

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào