Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế VTV: [video] Thu hút vốn cho dự án cao tốc Bắc Nam

Tìm kiếm bài viết Kinh tế VTV: Minh Loan, Cao Tốc Bắc Nam, Tổng Số Vốn

Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, đây vẫn là hình thức hợp lý nhất. Tuy vậy, với số vốn không nhỏ nhiều ý kiến lo ngại về khả năng thu xếp đủ vốn cho dự án qua hình thức này.

Dự án cao tốc Bắc Nam đầu tư 654km với tổng số vốn trên 118.000 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến 55.000 tỷ từ ngân sách Nhà nước, tập trung vào các phần giải phóng mặt bằng, đầu tư công và vốn đối trọng, còn lại là vốn xã hội hóa chiếm đến 61%.

Vay vốn nước ngoài đi kèm nhiều điều kiện mà đầu tiên là yêu cầu lợi nhuận 18%. Trong khi đó, theo tính toán lợi nhuận tại dự án cao tốc Bắc Nam chỉ ở mức 14%. Ngoài ra còn yêu cầu bảo lãnh rủi ro, chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nên tính đến bài toán vay trong nước.

Số vốn này các ngân hàng thương mại có thể hợp vốn làm được, nhưng quy định trong luật các tổ chức tín dụng không cho phép ngân hàng cho một doanh nghiệp vay vượt quá 11% vốn tự có của doanh nghiệp đó và vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng. Chính vì vậy, cần một hình thức cho vay theo nhóm.

Dự án đường cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia. Để thu hút được các nhà đầu tư ngoài nhà nước cần có cơ chế để đảm bảo tính công bằng giữa nhà quản lý và nhà đầu tư. Đây cũng chính là nền tảng để có thể đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện đại dự án này.

Minh Loan - Minh Đức (Ban Thời sự)

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo VTV

Không có nhận xét nào