Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Vietnam Finance: Maritime Bank lãi vỏn vẹn 59 tỷ trong quý III/2017

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Vietnam Finance: Maritimebank, Rủi Ro Tín Dụng, Nợ Xấu

Maritime Bank lai von ven 59 ty trong quy III/2017 - Anh 1

Sau khi gây ấn tượng khi lãi đến 530 tỷ sau nửa đầu năm, quý III này, Maritime Bank chỉ ghi nhận mức lãi vỏn vẹn 59 tỷ đồng

Hầu hết các mảng kinh doanh của Maritime Bank đều khởi sắc nếu xét lũy kế 9 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng đạt 8.631 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng thu nhập từ dịch vụ đã mang lại cho Maritime Bank hơn 225 tỷ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Maritime Bank đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III là 148 tỷ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính riêng quý III chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Maritime Bank đạt 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn (CAR) đạt 19,97%, vượt xa quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ cho vay khách hàng của Maritime Bank hiện ở mức hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với hồi đầu năm, trong đó nợ xấu chiếm 2,15%. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 61.000 tỷ, tăng 5,9%.

Về nhân sự, trong 9 tháng đầu năm, Maritime Bank đã tuyển mới 1.674 nhân sự, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016.

Thanh Long

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Vietnam Finance

Không có nhận xét nào