Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế SGGP: 'Ngẩng cao đầu'

Tìm kiếm bài viết Kinh tế SGGP: Mua Cổ Phiếu, Bán Cổ Phiếu, Định Giá

'Ngang cao dau' - Anh 1

- Có cái sáng, mà cũng cái còn... mờ mờ. Bởi lẽ người thạo chuyện nói rằng khâu định giá cổ phiếu còn chưa sát, định giá cao nên số cổ phần bán được thấp hơn dự kiến. Nếu chuẩn bị thông suốt hơn, chắc việc bán cổ phiếu sẽ còn mang lại nhiều “màu mỡ” hơn nữa.

- Hóa ra không phải cứ sữa là ngọt. Vậy chuyện chậm trễ trong bán vốn ở nhiều doanh nghiệp nhà nước khác ra sao? Phải chăng tình trạng cà rịch cà tang cũng là do định giá?

- Đó là nguyên nhân quan trọng đó. Nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lèng èng, mà dùng sào để định giá, nên treo giá cao chót vót. Nhà đầu tư toàn là người đầu có sạn, đâu có dễ để họ xuống tiền. Nữa, là quy định về tỷ lệ được sở hữu cũng nhỏ, nên người ta chưa thấy hấp dẫn.

- Vậy tại sao cũng là doanh nghiệp nhà nước, mà bán vốn ở hãng hàng không quốc gia lại hanh thông?

- Sự khác biệt là doanh nghiệp này chọn được nhà tư vấn chiến lược có uy tín quốc tế, nhiều kinh nghiệm. Nhà tư vấn định giá theo quy chuẩn quốc tế nên thuyết phục được các nhà đầu tư.

- Hiểu rồi. Muốn bán được thì đừng có kiêu, kiểu lên mặt “có ế cũng phải ngẩng cao đầu”!

TƯ QUÉO

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo SGGP

Không có nhận xét nào