Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế PLO: Thẻ tín dụng sẽ không được rút quá 5 triệu đồng/ngày

Tìm kiếm bài viết Kinh tế PLO: Thẻ Ghi Nợ, Thẻ Tín Dụng, Thấu Chi

The tin dung se khong duoc rut qua 5 trieu dong/ngay - Anh 1

Theo đó, các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày. Cụ thể, hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút goại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng, đó là mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức tín dụng. Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tế...

Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. Quy định này là nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

L.THANH

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo PLO

Không có nhận xét nào