Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế NLĐ: Hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ

Tìm kiếm bài viết Kinh tế NLĐ: LĐLĐ TP HCM, ĐH Kinh Tế TP, Trần Đoàn Trung

Khóa học thu hút 60 CN theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP; thời gian học là 3 năm 6 tháng; vào các tối thứ hai, tư, sáu hằng tuần.

Ho tro cong nhan nang cao trinh do - Anh 1

Công nhân tham gia chương trình đại học vừa làm

vừa học

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đây là mô hình vừa làm vừa học đầu tiên trong cả nước dành cho CN trực tiếp sản xuất và là giải pháp mà tổ chức Công đoàn TP thực hiện để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CN, giúp họ chủ động thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa hết sức sâu rộng. Trường ĐH Kinh tế TP sẽ tạo mọi điều kiện để công CN hoàn thành tốt khóa học như miễn giảm học phí, vận động sinh viên chính quy đồng hành và hỗ trợ cùng CN học tập.

Tin-ảnh: H.Đào

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo NLĐ

Không có nhận xét nào