Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Nhân Dân: Thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Nhân Dân: Sửa Đổi, Giải Trình, Phê Duyệt, Vũ Hồng Thanh, Ủy Ban Kinh Tế, Chỉnh Lý, Nợ Xấu, TUYẾT LOAN, Quản Trị

Thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng - Ảnh 1

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được coi là tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp của Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật chủ yếu tập trung vào các nội dung như nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng, biện pháp can thiệp sớm các tổ chức tín dụng có dấu hiệu yếu kém và cơ chế xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2018.

TUYẾT LOAN

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Nhân Dân

Không có nhận xét nào