Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Người Tiêu Dùng: NCB bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Người Tiêu Dùng: Chi Nhánh Hà Nội, Vũ Mạnh Tiến, Trần Hải Anh

ĐHĐCĐ NCB vừa thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Tuấn Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao vai trò quản trị điều hành của HĐQT, ĐHĐCĐ của NCB đã thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 6 lên 7 thành viên và thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

NCB bau bo sung 3 thanh vien HDQT - Anh 1

NCB vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường, trong đó việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT đã được thông qua.

Danh sách 03 thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng; Ông Trần Kim Chung; Ông Vũ Mạnh Tiến

Ngày 10/11/2017, HĐQT NCB họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho Bà Trần Hải Anh. Ông Nguyễn Tiến Dũng có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Trưởng Ban Chiến lược & Phát triển ngân hàng - Ngân hàng TMCP Quốc Dân; Quyền Tổng Giám đốc VPBank; Ban Giám đốc Ngân Hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng.

Việc bầu bổ sung nhân sự cao cấp cho đội ngũ lãnh đạo sẽ giúp NCB hoàn thành những mục tiêu chiến lược đã đề ra, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Mai Trinh

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Người Tiêu Dùng

Không có nhận xét nào