Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Hải Quan: Tăng thu ngân sách 2,3% là phù hợp

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Hải Quan: Dự Toán, GDP, Tinh Giản

Tang thu ngan sach 2,3% la phu hop - Anh 1

Ông Nguyễn Đức Hải giải trình các nội dung liên quan đến thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ảnh: Quochoi.vn.

Dự toán thu trên cơ sở GDP tăng 7%

Sáng 13/11, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Về tình hình thu ngân sách năm 2017, ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Nhiều ý kiến đại biểu lo ngại thu ngân sách đạt thấp so với 3 năm gần đây, bởi tăng trưởng GDP năm 2017 dự kiến đạt kế hoạch 6,7% nhưng thu chỉ tăng 2,3% so dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh không đạt dự toán; nợ đọng thuế còn lớn.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước đạt kế hoạch 6,7% và cần phải tiếp tục có sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của Chính phủ và các cấp chính quyền. Nhưng do chất lượng tăng trưởng chậm cải thiện; năng suất lao động chưa cao; sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; số lượng doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh còn lớn…

“Dự toán thu NSNN năm 2017 đã được tính toán trên cơ sở tăng trưởng GDP 7%, do đó, việc ước thu tăng 2,3% so với dự toán là phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm chủ động trong quá trình điều hành NSNN. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Chính phủ tiếp tục tích cực chỉ đạo công tác điều hành thu, phấn đấu tăng thu NSNN cao hơn so với số đã báo cáo Quốc hội”- ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Liên quan đến số thu từ 3 khu vực kinh tế không đạt dự toán, UBTVQH cho rằng: Dự toán thu năm 2017 của các khu vực này đều giao ở mức cao so với thực hiện năm 2016 trong khi các yếu tố thúc đẩy sản xuất còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, đặc biệt là một số tập đoàn, tổng công ty có đóng góp lớn như lĩnh vực lắp ráp ô tô, khai khoáng, thủy điện, khí thiên nhiên, một số doanh nghiệp FDI lớn đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế...

Đối với vấn đề nợ đọng thuế, báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội đã nêu số nợ thuế đến ngày 30/9 là 73.900 tỷ đồng; loại trừ tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nợ lũy kế kéo dài nhiều năm do người nộp thuế đã chết, phá sản, mất tích... thì số nợ thuế có khả năng thu tương đương 3% tổng số thu NSNN.

Mặc dù vậy, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh. UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ thuế, rà soát các khoản nợ không có khả năng thu hồi, kéo dài nhiều năm. Đồng thời, cần sớm nghiên cứu sửa đổi các quy định về xử lý nợ thuế đối với các trường hợp không có khả năng thu, trên cơ sở đó trình Quốc hội xem xét, quyết định xóa các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, bảo đảm phản ánh thực chất số nợ đọng thuế.

Quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ

Trước một số ý kiến băn khoăn cơ cấu chi NSNN còn nhiều bất cập, tỉ lệ chi đầu tư phát triển (ĐTPT) giảm nhưng chi thường xuyên tăng.

UBTVQH giải trình, thời gian qua, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo công tác quản lý, điều hành chi NSNN, nhìn chung bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán Quốc hội đã quyết định.

Đặc biệt việc sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi thường xuyên không cần thiết, hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền, giảm chi đoàn ra, khánh tiết, hội nghị, lễ hội; bước đầu thúc đẩy khoán xe công và tăng cường tính tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập; yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2017 để thực hiện cải cách tiền lương .

Để bảo đảm cơ cấu lại chi NSNN tích cực hơn, giảm tỉ trọng chi thường xuyên, tăng chi ĐTPT, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cơ chế khoán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN.

Về công tác giải ngân chi ĐTPT, Trái phiếu Chính phủ còn chậm, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó có nguyên nhân do công tác phân cấp, thẩm định nguồn vốn đầu tư, UBTVQH cho rằng: Việc giải ngân chậm, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó có nguyên nhân công tác phân giao vốn còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, thời gian thực hiện dự án vào mùa mưa, công tác thẩm định vốn theo quy định hiện hành vẫn còn hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương chưa bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự phân bổ vốn, dẫn đến điều chỉnh phân bổ nhiều lần...

UBTVQH đề nghị Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giao dự toán để giải ngân vốn ĐTPT theo kế hoạch; Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp trong hệ thống pháp luật về đầu tư công, sớm trình Quốc hội quyết định.

Thái Bình

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Hải Quan

Không có nhận xét nào