Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Hải Quan: Nợ công năm 2017 nằm trong giới hạn an toàn

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Hải Quan: GDP, Dự Toán, Bảo Lãnh

No cong nam 2017 nam trong gioi han an toan - Anh 1

Chính phủ dự kiến đến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 62,6% GDP. Ảnh: internet.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương (NSTW) năm 2017 là 316.300 tỷ đồng. Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội của Chính phủ thống kê, kết quả tổng mức vay của Chính phủ 9 tháng đầu năm đạt 254.831 tỷ đồng (bằng 75% kế hoạch, bao gồm vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) là 119.000 tỷ đồng (bằng 69% kế hoạch), vay để trả nợ gốc là 125.065 tỷ đồng (bằng 86,9% kế hoạch) và vay về cho vay lại là 10.766 tỷ đồng (bằng 42% kế hoạch). Dự kiến, cuối năm 2017 sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn đã được phê duyệt.

Về nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ năm 2017, trên cơ sở danh mục nợ của Chính phủ hiện hành, nghĩa vụ nợ của Chính phủ trong năm 2017 khoảng 260.150 tỷ đồng, gồm trả nợ trong nước là 214.878 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài trực tiếp là 28.022 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong năm 2017 ở mức khoảng 17.250 tỷ đồng.

Nguồn trả nợ được bố trí trong dự toán chi NSTW để trả nợ lãi, phí và nguồn huy động vay mới, bố trí từ bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư để trả nợ gốc. Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ (gồm cả trong nước và nước ngoài) được tính trong cân đối NSTW là 242.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Tích lũy trả nợ và các đơn vị nhận vay lại trực tiếp thực hiện trả nợ đối với các khoản vay về cho vay lại khoảng 17.250 tỷ đồng.

Kết quả, tổng mức trả nợ 9 tháng đầu năm là 213.316 tỷ đồng (bằng 82% kế hoạch), trong đó trả nợ được bố trí trong dự toán chi NSTW là 200.417 tỷ đồng, trả nợ vay về cho vay lại là 12.899 tỷ đồng. Công tác trả nợ được thực hiện chặt chẽ, trả nợ đúng hạn, đầy đủ theo đúng các cam kết với nhà tài trợ.

9 tháng đầu năm không thực hiện cấp mới bảo lãnh của Chính phủ cho các dự án vay vốn. Việc giải ngân ròng các dự án đã cấp bảo lãnh trước đây vẫn nằm trong hạn mức được phê duyệt.

Về hạn mức nợ chính quyền địa phương, ước vay trong năm của địa phương là 14.044 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản 3.000 tỷ đồng vay từ nguồn kiên cố hóa kênh mương năm 2016 và khoảng 1.700 tỷ đồng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải chuyển nợ cho thành phố Hà Nội).

Trước đó, căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2017 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2017, kế hoạch vay và trả nợ của địa phương trong năm 2017 là 23.857 tỷ đồng.

Để kiểm soát tốt nợ công, nhiều giải pháp đã được Chính phủ đề ra. Trong đó: Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; chỉ vay nợ cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ việc vay về cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ. Chính phủ cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nợ của doanh nghiệp (cả vay trung, dài hạn và ngắn hạn) theo hình thức tự vay tự trả trong giới hạn được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

H.Vân

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Hải Quan

Không có nhận xét nào