Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế BizLIVE: Hòa Bình Corp quyết mua vào 3,5 triệu cổ phiếu HBC làm cổ phiếu quỹ

Tìm kiếm bài viết Kinh tế BizLIVE: Cổ Phiếu Quỹ, Hội Đồng Quản Trị, Phiên Giao Dịch

Hoa Binh Corp quyet mua vao 3,5 trieu co phieu HBC lam co phieu quy - Anh 1

Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đã thông qua việc mua lại cổ phiếu HBC làm cổ phiếu quỹ. Theo đó, số lượng mua vào là 3.500.00 cổ phiếu, tương đương 2,7% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá mua dự kiến không quá 52.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2017. Thời gian thực hiện mua trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận.

Chốt phiên giao dịch hôm nay, ngày 10/11/2017, HBC đóng cửa ở mứa 51.800 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính HBC sẽ chi ra khoảng 181,3 tỷ đồng để mua vào 3,5 triệu cổ phiếu HBC. Tại ngày 30/06/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HBC đạt 399 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, HBC đạt gần 616 tỷ đồng lợi nhuận ròng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, hoàn thành 74,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo BizLIVE

Không có nhận xét nào