Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Kinh tế Đấu Thầu: Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đặt kế hoạch tăng 50% lãi trong năm 2018

Tìm kiếm bài viết Kinh tế Đấu Thầu: Cổ Tức, Hội Đồng Quản Trị, Lãi Ròng

Nhua va Moi truong Xanh An Phat dat ke hoach tang 50% lai trong nam 2018 - Anh 1

Ảnh Internet

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu sản xuất hợp nhất đạt 140.000 tấn, tăng 45,8% so với kế hoạch năm 2017. Doanh thu ước đạt 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 330 tỷ đồng, tăng lần lượt 66,7% và 50% so với kế hoạch 2017. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018 là 20-30% tiền mặt.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 1/2018 và thời gian thanh toán vào khoảng tháng 2/2018.

Lũy kế 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt hơn 2.644 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 158 tỷ đồng, tăng 59%. Như vậy, kết thúc 9 tháng 2017, Công ty đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lãi ròng của năm 2017.

Hoàng Hải

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Đấu Thầu

Không có nhận xét nào