Báo Thế giới Zing: [video] Tổng thống Trump vẫy chào người dân Hà Nội

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Thế giới Zing: Trump, The Beast, Phủ Chủ Tịch

Hoàng Hiệp

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo Zing

Bài viết liên quan: