Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thế giới Zing: [video] Cận cảnh 'máy nhắc chữ' giúp Trump diễn thuyết tại Đà Nẵng

Tìm kiếm bài viết Thế giới Zing: Hội Nghị CEO APEC, Mỹ Donald Trump, Đức Phạm

Trương Khởi - Đức Phạm

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào