Báo Thế giới VTC: [video] Hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Putin tại Đà Nẵng

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Thế giới VTC: Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng, Nga Vladimir Putin, Chuyên Cơ

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo VTC

Bài viết liên quan: