Header Ads

ad

Báo Thế giới VietnamNet: Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng

Tìm kiếm bài viết Thế giới VietnamNet: Triều Tiên, Mỹ, Đầu Đạn Hạt Nhân, Sầm Hoa, Báo Chí Triều Tiên

Tên lửa Hwasong-15 đạt độ cao khoảng 4.500km và bay xa 960km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. ICBM này được báo chí Triều Tiên miêu tả là "mạnh nhất", có khả năng mang "một đầu đạn hạt nhân nặng, siêu lớn" và có thể "tấn công toàn bộ lục địa Mỹ".

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh về loại ICBM này:

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 1

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 2

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 3

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 4

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 5

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 6

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 7

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 8

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 9

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 10

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 11

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 12

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 13

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 14

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 15

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 16

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 17

Cận cảnh tên lửa 'mạnh nhất' Triều Tiên vừa phóng - Ảnh 18

Sầm Hoa

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo VietnamNet

Không có nhận xét nào