Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Thế giới SGGP: Thêm nghị sĩ Australia từ chức

Tìm kiếm bài viết Thế giới SGGP: John Alexander, Từ Chức, Malcolm Turnbull

Them nghi si Australia tu chuc - Anh 1

Đây là nghị sĩ thứ hai của liên minh cầm quyền từ chức do quốc tịch kép, khiến Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull trở thành liên minh mất đa số ở Quốc hội.

Mặc dù vậy, theo Reuters, ông Turnbull đã bác bỏ việc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, nhấn mạnh rằng ông sẽ tìm thêm 2 nghị sĩ độc lập thay thế vào 2 vị trí khuyết. Ngoài ra, 2 nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền vừa từ chức có thể ra tranh cử trở lại vào Quốc hội khi đã tuyên bố bỏ quốc tịch thứ hai.

Trước đó, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, có quốc tịch New Zealand cùng hàng loạt chính trị gia khác bị Tòa án cao tối cao Australia tuyên bố không đủ tư cách tham gia chính trường vì có quốc tịch kép. Chính phủ liên minh do đảng Tự do của Thủ tướng Turnbull lãnh đạo hiện nay có 74 nghị sĩ, bằng phe đối lập.

HUY QUỐC

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo SGGP

Không có nhận xét nào