Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Giáo dục Zing: 10 đại học nổi tiếng thế giới vừa công bố khóa học đào tạo trực tuyến

Tìm kiếm bài viết Giáo dục Zing: Massive Open Online Courses, Đại Học Quốc Gia Seoul, Đại Học Thanh Hoa

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 1

Nhiều trường đại học trên khắp thế giới đang cung cấp những khóa học trực tuyến miễn phí (hoặc gần như miễn phí). Chúng được gọi chung là Massive Open Online Courses (MOOCs).

Trong 6 năm qua, gần 800 đại học đã cung cấp hơn 8.000 khóa học. Chỉ tính riêng 3 tháng qua, hơn 200 trường đại học trên toàn thế giới đã công bố khoảng 600 khóa học trực tuyến thuộc các lĩnh vực như như khoa học máy tính, Toán học và nhân văn.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 2

1. Đại học Stanford:

Địa điểm: Thành phố Stanford, bang California (Mỹ)
Thành lập: 1891
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 12
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Khoa học máy tính, lập trình, nhân văn, khoa học xã hội, giáo dục và giảng dạy, sức khỏe và y tế.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 3

2. Đại học Johns Hopkins:

Địa điểm: Thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ)
Thành lập: 1876
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 8
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Khoa học máy tính, sức khỏe và y tế, phát triển cá nhân.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 4

3. Đại học Quốc gia Seoul:

Địa điểm: Thành phố Seoul (Hàn Quốc)
Thành lập: 1946
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 2
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Khoa học, khoa học xã hội.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 5

4. Đại học Harvard:

Địa điểm: Thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ)
Thành lập: 1636
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 9
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Nhân văn, khoa học dữ liệu, toán học, khoa học.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 6

5. Đại học Bắc Kinh:

Địa điểm: Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc)
Thành lập: 1898
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 4
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Khoa học, khoa học xã hội, sức khỏe và y tế, mỹ thuật và thiết kế.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 7

6. Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong:

Địa điểm: Hong Kong (Trung Quốc)
Thành lập: 1991
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 6
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Lập trình, sức khỏe và y tế, kinh doanh, phát triển bản thân.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 8

7. Đại học Thanh Hoa:

Địa điểm: Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc)
Thành lập: 1911
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 6
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Khoa học xã hội, phát triển cá nhân.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 9

8. Viện Công nghệ Massachusetts:

Địa điểm: Thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ)
Thành lập: 1861
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 6
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Mỹ thuật và thiết kế, Toán học, khoa học xã hội, kỹ thuật.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 10

9. Đại học Tokyo:

Địa điểm: Thành phố Tokyo (Nhật Bản)
Thành lập: 1877
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 1
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Nhân văn.

10 dai hoc noi tieng the gioi vua cong bo khoa hoc dao tao truc tuyen - Anh 11

10. Đại học Cambridge:

Địa điểm: Thành phố Cambridge (Anh)
Thành lập: 1209
Số khóa học trực tuyến vừa công bố: 1
Lĩnh vực có đào tạo trực tuyến: Sức khỏe và y tế.

Kim Ngân

Tin tức Giáo dục được tổng hợp từ báo Zing

Không có nhận xét nào