Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Giáo dục Tổ Quốc: Hà Nội- Giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong trường học

Tìm kiếm bài viết Giáo dục Tổ Quốc: Giáo Dục, Lạm Thu, NHẬT LINH

Ha Noi: Giai quyet dut diem tinh trang lam thu trong truong hoc - Anh 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 10550/VP-KGVX về việc kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định...

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND TP cũng yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Sẽ có những hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Về việc trên, UBND TP giao Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND TP để chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện, báo cáo UBND TP.

Nhật Linh

Tin tức Giáo dục được tổng hợp từ báo Tổ Quốc

Không có nhận xét nào