Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Giáo dục GD&TĐ: Gia Lai kiên quyết chấm dứt lạm thu

Tìm kiếm bài viết Giáo dục GD&TĐ: Lạm Thu, ĐT Gia Lai, Sở GD

Gia Lai kien quyet cham dut lam thu - Anh 1

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc Phòng báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động thu, chi, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách của đơn vị năm 2017 về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/11/2017.

Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động thu, chi, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách của đơn vị năm 2017về Sở trước ngày 20/11/2017.

Trước đó, ngày 25/8/2017, Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành công văn số 1540/SGDĐT- KHTC về việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2017- 2018.

Trong đó khoản 2, mục V trong văn bản có quy định: Các cơ sở giáo dục tổ chức tự kiểm tra hoạt động thu, chi, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách của đơn vị 2 lần/năm học (lần 1 trước ngày 31/12/2017; lần 2 trước ngày 30/5/2017). Đồng thời, thực hiện công khai kết quả tự kiểm tra trong đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên.

Lập Phương

Tin tức Giáo dục được tổng hợp từ báo GD&TĐ

Không có nhận xét nào