Header Ads

Đặt quảng cáo tại đây!

Báo Giải trí Thế Giới Điện Ảnh: LHP Kim Mã Đài Loan lần thứ 54 tung poster ứng cử viên

Tìm kiếm bài viết Giải trí Thế Giới Điện Ảnh: LHP Kim Mã Đài Loan, Điền Tráng Tráng, Văn Kỳ

Bộ poster gồm 13 nghệ sĩ và đạo diễn: Đạo diễn Hứa An Hoa, đạo diễn Điền Tráng Tráng, diễn viên kiêm đạo diễn Trương Ngải Gia (2 hạng mục đề cử), Huệ Anh Hồng, Thư Kỳ, Huỳnh Bột, Trang Khải Huân, Doãn Hinh, Dương Nhã Cát, Văn Yến, Địch Quân, Môn Đồ và Văn Kỳ.

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 1

Đạo diễn Hứa An Hoa

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 2

Đạo diễn Điền Tráng Tráng

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 3

Diễn viên kiêm đạo diễn Trương Ngải Gia

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 4

Huệ Anh Hồng

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 5

Thư Kỳ

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 6

Huỳnh Bột

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 7

Trang Khải Huân

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 8

Doãn Hinh

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 9

Dương Nhã Cát

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 10

Văn Yến

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 11

Địch Quân

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 12

Môn Đồ

LHP Kim Ma Dai Loan lan thu 54 tung poster ung cu vien - Anh 13

Văn Kỳ

Riêng Kim Thành Vũ - ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc chạy đua tranh ngôi Ảnh đế Kim Mã, do bận việc đột xuất nên đã không tham gia chụp ảnh.

Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 54 khai mạc từ ngày 3/11, lễ trao giải thưởng được tổ chức tại Đài Bắc, vào ngày 25/11.

Trịnh Nghi

Tin tức Giải trí được tổng hợp từ báo Thế Giới Điện Ảnh

Không có nhận xét nào