Tiền Phong: [video] Người đàn ông có hai trái tim

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Tiền Phong: Ấn Độ
Để giữ mạng sống, người đàn ông Ấn Độ được các bác sĩ ghép thêm một quả tim, đồng nghĩa đang sở hữu hai trái tim cùng hoạt động.

Tin tức được tổng hợp từ báo Tiền Phong

Bài viết liên quan: