Zing: [video] Trầm Bê- Bị cáo chỉ học đến lớp 6Tìm kiếm bài viết Zing: Trầm Bê
Đúng 10h, bị cáo Trầm Bê được gọi lên bục khai báo để kiểm tra lý lịch. Bị cáo bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của chủ tọa.

Trương Khởi

Tin tức được tổng hợp từ báo Zing

© Copyright 2017 Đọc Báo - All Rights Reserved