Thanh Niên: [video] Nếp quýt – đặc sản vùng cao nguyên Đạ Tẻh

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Thanh Niên: Đạ Tẻh, Di Trú, Gia Bình
Từ tỉnh Cao Bằng, nếp quýt theo chân người di trú vào vùng cao nguyên Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng rồi bén rễ, trở thành cây đặc sản với thương hiệu riêng có của xứ này.

Gia Bình

Tin tức được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Bài viết liên quan: