Dân Việt: [video] Nhót xanh chấm chẳm chéo chỉ nghe thôi đã thèm ứa nước miếngMùa nhót xanh đến rồi, còn gì tuyệt hơn khi được cắn miếng nhót chua chấm cùng chẳm chéo Tây Bắc danh bất hư truyền.

P.V

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

© Copyright 2017 Đọc Báo - All Rights Reserved