Báo Thể thao Khám Phá: [video] Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió- Bước từ địa ngục lên đỉnh cao

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Thể thao Khám Phá: Hạ Vũ, Rafael Nadal, ATP, Tennis

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 1

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 2

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 3

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 4

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 5

Nadal 1 năm tennis hô mưa gọi gió: Bước từ địa ngục lên đỉnh cao - Ảnh 6

Hạ Vũ

Tin tức Thể thao được tổng hợp từ báo Khám Phá

Bài viết liên quan: