Báo Xã hội VTC: [video] Chủ tịch nước và Tổng thống Trump cụng ly, bắt tay trong buổi quốc yến

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Xã hội VTC: Trần Đại Quang, Mỹ Donald Trump, Trump

Nguồn: Youtube

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo VTC

Bài viết liên quan: