Báo Xã hội Thanh Niên: [video] Sau bão số 12 người dân Khánh Hòa chật vật sống cảnh 'màn trời chiếu đất'

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Xã hội Thanh Niên: Ninh Hòa, Khánh Hòa, Đổ Bộ

Phan Giang

Tin tức Xã hội được tổng hợp từ báo Thanh Niên

Bài viết liên quan: