Báo Kinh tế Infonet: [video] Đề xuất thí điểm cho cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1 - 2 lần

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Kinh tế Infonet: Quốc Hội Ngọ Duy Hiểu, Thí Điểm, Vtc

Theo VTC

Tin tức Kinh tế được tổng hợp từ báo Infonet

Bài viết liên quan: