Báo Thế giới Tiền Phong: [video] Hải quân Mỹ, Hàn Quốc dàn trận gần bán đảo Triều Tiên

Tìm kiếm bài viết Thế giới Tiền Phong: Tập Trận, Triều Tiên, Mỹ

Tin tức Thế giới được tổng hợp từ báo Tiền Phong